OBCHOD

Jakožto poskytovatel systému Vám nabízíme pro Vaše brousicí, lapovací a lešticí stroje a obráběcí procesy příslušenství, nástroje a užitkový materiál.

Nabízený spotřební materiál, média a suspenze pochází výlučně od certifikovaných výrobců a dodavatelů a v našem testovacím centru jsou všechny tyto komponenty sladěny proVaše procesy jemného broušení, lapování a leštění.

Naše odborná poradenská činnost a vysoce kvalitní produkty garantují stabilní technologický proces Vašich strojů. Přímo na místě Vám v tomto rádi poradí naši technologové.

Skutečná spotřeba lapovacího prostředku se odvíjí od počtu a geometrie obrobků. Rozhodujícím parametrem je efektivní velikost povrchu, který má být obroben. Podle výkresu obrobku Vám můžeme dodat pracovní kotouče a lapovací kruhové unašeče.

Spotřebovaný lapovací materiál je uskladněn ve sběrné nádobě za účelem recyklace. Dávkovací systémy a recyklační zařízení mohou být doručeny na přání zákazníka.

Lapovací proces způsobuje úběr materiálu na obrobku a lapovacím kotouči. Kromě toho vzniká ještě abraze mezi lapovacím kotoučem a kroužkem. Konstantní montáž lapovacích kotoučů je zajištěna a výsledkem je rovnost lapovacího kotouče. Obsáhlý sortiment kroužků a lapovacích kotoučů pro mnoho typů strojů jsou na skladě rovněž k dispozici.

Rovnost nástrojů je určující pro kvalitu procesu. Proto zhotovujeme a dodáváme odpovídající měřicí a kontrolní prostředky.

FLP Microfinishing GmbH

FLP Microfinishing GmbH

FLP Microfinishing GmbH